Contact

همراه کنار شما بوده ایم و ...

پاسخگو شما هستیم ، در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17
پنجشنبه ها به توسعه فردی در سازمان فکر می کنیم.

نشانی دفتر مرکزی :

منطقه آزاد اروند ( خرمشهر )
خیابان اردیبهشت ، نبش بن بست رمضان ساختمان نگاران ، پلاک 80/1

شماره های تماس :

10842 535 – 061
11887 535 – 061

2564 592  0935
3933 386 0936