" />
هویت بصری

هویــت بصــری

هویت بصری از فعالیتهای بنیادین در تبلیغات یک شرکت به حساب می آید . از آنجا که امروزه سازمان ها و شرکتهای مختلف در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر میباشند ، هر یک از آنها برای یکسان سازی فعالیت های تبلیغاتی و نیز استفاده از مجموعه قوانینی ثابت، نیازمند هویت بصری ( Corporate Identity ) است تا بدین وسیله اثر گذاری بیشتری را بر روی مشتریان و مخاطبین خود داشته باشند. این هویت در تعریف رنگ سازمانی ، انتخاب و استفاده از رنگهای مکمل ، قوانین استفاده از سایز لوگو ، تعریف معنای لوگو و نیز قوانینی در طراحی اوراق اداری ، پوستر ، تبلیغات محیطی و حتی بسته بندی نیز کاربرد دارد. علاوه بر آن هرگونه فعالیت تبلیغی شرکت بصورت تدوین شده میبایست در این هویت به ثبت رسد. با این روش، تمامی تبلیغات بصورتی یکپارچه تعریف شده و در شناسایی نام تجاری به مخاطب تاثیر فراوانی خواهد داشت.
هر شرکت تجاری میتواند دفترچه هویت بصری خود را با همکاری یک شرکت تبلیغاتی که در نگارش و برندسازی محصولات آشنایی کامل دارد، ایجاد نماید. بعد از ایجاد قوانین اصلی در تبلیغات و نوع ارایه آنها، دفترچه هویت بصری ( Corporate Identity Manual ) برای سایر تبلیغات نیز میتواند تکمیل گردد تا تمامی اعضا و حتی طراحان داخلی و خارجی شرکت، با توجه به آن قوانین آثار خود را تکمیل نمایند.
این مقوله  اولین گام در تدوین موقعیت برند ( Brand ) و بالابردن رشد فروش یک محصول بشمار می آید. شرکتهای معتبر جهان قبل از آغاز به طراحی اقلام تبلیغاتی ، با استفاده از مشاوران تبلیغاتی خبره ، به طراحی هویت بصری و سبک و سیاق آن اقدام و بعد از آن برنامه ریزی برند خود را در جهت فروش بیشتر انجام میدهند. گروه تبلیغاتی زیگفا  نیز پس از بررسی و مشاوره های اولیه کلیه برنامه ریزی تبلیغاتی از جمله تعریف رنگ سازمانی ، ایده پردازی در طراحی و در نهایت تکمیل هویت بصری را در جلسات مختلف به سرانجام خواهد رساند.

 

 


برخی از مشتریان