عقد قرارداد ساماندهی تبلیغات محیطی …

به گزارش روابط عمومی نگاران مهر : قرارداد ساماندهی تبلیغات محیطی شهر خرمشهر امروز صبح با حضور نماینگان حقوقی شرکت نگاران مهر و مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر به عنوان متولی امور تبلیغات و بهره برداری از رسانه های تبلیغاتی شهر به امضا رسید .
طی این قرارداد به طور عمده کلیه مسئولیت های مربوط به امور تبلیغاتی مشتمل بر اجازه طراحی ، نصب و بهره برداری از هرگونه سازه تبلیغات محیطی اعم از استند پرتابل ( بادبانی ) ، استرابرد ، بیلبوردها و غیره را مستند بر این قرارداد ، به شرکت نگاران مهر به منظور ایجاد بسترهای ساماندهی تبلیغات و درآمد پایدار ، از تاریخ عقد قرارداد به مدت ۵ سال شمسی واگذار می نماید.

آقای فرهاد دربندی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز اذعان داشتند که به موجب این قرارداد حق انحصاری بازاریابی و فروش خدمات مندرج در قرارداد برای منطقه مشخص شده در اختیار شرکت نگاران مهر می باشد.
وی افزود: سازمان هماهنگی های مناسب را جهت بستر سازی با هدف درآمد پایدار و ساماندهی تبلیغات شهری طی صدور اعتبارنامه برای شرکت نگاران مهر به تمامی ارگانها ، ادارات ، سازمانهای مرتبط دولتی و خصوصی در راستای اجرای تعهدات فی مابین متقبل می شود.

وی خاطرنشان کردند که امید است تمامی ادارات ، سازمانها ، ارگانهای دولتی – خصوصی با چشم انداز به توسعه و عمران منطقه ای و به نیت ایجاد بستر حاکمیت قانون و تداوم اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تلاش برای زیباسازی شهر و ارتقای میزان نشاط اجتماعی در این مسیر نهایت همکاری و مساعدت را نمایند/.


برخی از مشتریان