عقد قرارداد وبسایت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرمشهر با نگاران مهر

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرمشهر به نگاران مهر واگذار گردید.
طی این قرارداد مقرر گردید طراحی سایت این موسسه بر اساس آخرین تکنولوژی طراحی سایت و بهینه سازی وب توسط نگاران مهر طی فازهای عملیاتی زیر به زبان فارسی و ریسپانسیو تکمیل گردد.
فازهای اجرایی قرارداد فوق عبارتند از:


برخی از مشتریان