قرارداد طراحی سایت موسسه غواصی جوشن به نگاران مهر واگذار گردید.

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب موسسه غواصی جوشن جنوب ارایه کننده دوره های آموزشی غواصی به نگاران مهر واگذار گردید.
طی این قرارداد مقرر گردید طراحی سایت این موسسه بر اساس آخرین تکنولوژی طراحی سایت و بهینه سازی وب توسط نگاران مهر طی فازهای عملیاتی زیر به زبان فارسی و ریسپانسیو تکمیل گردد.
فازهای اجرایی قرارداد فوق عبارتند از:


برخی از مشتریان