قرارداد طراحی سایت شخصی آقای یابری به نگاران مهر واگذار گردید

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی سایت شخصی آقای یابری با نگاران مهر امضاء گردید ، نگاران مهر متعهد گردید طی مدت ۲۵ روز کاری وب سایت را بصورت کامل طراحی و برنامه نویسی نماید.
آقای عید الرحمن یابری نویسنده ، روزنامه نگار و عکاس خبری می باشد.


برخی از مشتریان