نگاران مهر تنها مجری انحصــاری تبلیغات اتوبوسرانی خرمشهر …

به گزارش روابط عمومی شرکت نگاران مهر : قرارداد اجرای تبلیغات محیطی امروز با حضور وکیل و رئیس هیأت مدیره شرکت نگاران مهر و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خرمشهر به امضا رسید در این قرارداد آمده است :
امکان سنجی ، احداث و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی قابل اجرا وابسته به سازمان اتوبوسرانی خرمشهر به مدت ۵ سال شمسی به این شرکت واگذار شده و تنها مجری انحصاری تبلیغات این سازمان محصوب میگردد/.


برخی از مشتریان