امضا قرارداد طراحی سایت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان با نگاران مهر

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت موسسه آموزش عالی اروندان ، یکی از دانشگاه های فعال خصوصی در منطقه آزاد اروند ، به نگاران مهر واگذار شد.

نگاران مهر ، به عنوان مجری این پروژه، در نظر دارد با آنالیز رقبا، طراحی قالب گرافیکی و پیاده سازی استراتژی نهایی با استفاده از آخرین تکنیک‌های کد نویسی منطبق بر الگوریتم‌های موتورهای جستجو؛ خدمات متمایزی در زمینه طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت به این موسسه ارائه دهد. تا این موسسه بتواند فعالیت های خود را در دنیای مجازی معرفی نماید و کاربران و دانشجویان درخواست های خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سایت انجام دهند.


برخی از مشتریان