قرارداد طراحی سایت خبری وبـدا واحد علوم پزشکی آبادان به نگاران واگذار شد.

قرارداد طراحی سایت خبری وبدا وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان بهمراه بهینه سازی بر اساس تکنیکهای جدید با نگاران مهر امضاء گردید، نگاران مهر متعهد گردید طی مدت ۴۵ روز کاری این وب سایت خبری را بصورت کامل طراحی و برنامه نویسی نماید.


برخی از مشتریان