اســـتخدام

جویــای کار هستی ؟
امــا نمی دونی چه کار رو میتونی انجــام بدی …!!!
نگــران نبــاش ما اینجــا هستیم که به تو کمک کنیم …
چطـوری …؟!!

خیلی ساده است ،
اگـر هنـوز تخصصی نداری ، میتونی به طرح ویـژه آموزش و توانمـندسـازی ما بپیوندی . کافیــه برای کسب اطلاعات بیشتر به این صــفحه مراجعه کنی.

شما یه متخصص هستی ؟ چه خوب سابقه کار هم داری …
پس چـرا فرصت رو از دست میدی از همین امروز شــروع به کار کن و فـرم اســتخدام زیر رو پـر کن …

 

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 25 MB - فایل رزومه می بایست در فرمتهای PDF - WORD - JPG باشد.

لطفا صبر کنید

برخی از مشتریان