“سنگ فرش هر خیابان از طلاست!”

تبلیغ از نوع رسانه های محیطی به درج تبلیغات بر روی عناصر فیزیکی و قابل اجرا در محیط تلقی می شود.

این نوع تبلیغ به این دلیل که به طور مستقیم در دید افراد قرار دارد و مخاطب به دلیل نگاه به اطراف خود در حد چند ثانیه آن را ناخودآگاه با خود مرور می کند، می توان اثربخش دانست.

بنرهای تبلیغی، وسایل نقلیه شهری، دیوارها و . . . را برای این نوع تبلیغات می توان استفاده کرد. این تبلیغ در راستای معرفی و ارتقای برند از طریق دستیابی به رسانه های خلاق با گروه مخاطب طبقات اجتماعی ، جذابیت خاصی را در زمینه تبلیغات ایجاد کرده است.

تولیدکنندگان محصولات از این طریق می توانند به راحتی محصول و خدمات خود را به مخاطب خود معرفی کنند.

“نگاران مهر” با در اختیار داشتن فضاهای تبلیغات محیطی گسترده در نقاط استراتژیک شهر امکان طراحی و معرفی محصول و خدمات را به شکلی گسترده داراست.

برخی از خدمات “نگاران مهر” در این واحد عبارتند از :

  • تبلیغات محیطی شهرستان خرمشهر و آبادان
  • فضاهای تبلیغاتی ایستگاه هایاتوبوسرانی شهرستان خرمشهر
  • فضاهای تبلیغاتی فرودگاه آبادان
  • نمایشگرهای شهری (LED) شهرستان خرمشهر

 

برخی از مشتریان