تحقیقات و مشـاوره بازاریابی

از آنجایی که در چند سال گذشته به دلیل پیدایش حس رقابت در بازار ایران و وجود رقبای داخلی و خارجی، بازار ایران تا حد زیادی به یک بازار رقابتی تبدیل شده است. پس این امر دلیل مهمی در نیاز داشتن به یک مشاور در امور شرکت ها را نشان می دهد.

به دلیل بوجود آمدن شرایط مدرن و جدید در بازار کار برنامه ریزی های سنتی پاسخگوی نیاز امروزه کسب و کار افراد نمی باشد.

“نگاران مهر”  یک آژانس تبلیغاتی با امکان ارائه مشاوره های علمی، هدفمند و اثربخش است.

پس مشاورین در مرحله ارتباط با مشتری، مشاوران مجرب و با تجربه “نگاران مهر” تمام تلاش خود را صرف کشف نیازهای تبلیغاتی مشتری و پیدا کردن مناسب ترین راه حل عملیاتی متناسب با حوزه فعالیتی مشتری می‌نمایند تا از این طریق هم ارائه خدمات به بهترین و مؤثرترین نحو ممکن انجام شود و هم هدف نهایی که همان رضایتمندی مشتری است محقق گردد.

برخـی از خدمات این واحد در”نگاران مهر” عبارتنـد از :

  • مشاوره در خصوص تبلیغات فعلی و پیشین
  • مشاوره انتخاب استراتژی های تبلیغاتی
  • بررسی وضعیت تبلیغاتی شرکت و مقایسه آن با رقبای اصلی
  • بررسی، تعیین و تخمین بودجه های تبلیغاتی

برخی از مشتریان